Kontakti

Draudzē kalpo:
Prāvests Kolns Jānis +371 29331054

E-pasts: cum@inbox.lv

Adrese:
“Vaikuļāni”, Līksnas pag., Daugavpils nov., LV-5456

Draudzes konts:
Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudze
Reģ. Nr. 90000595486
SEB banka kods UNLALV2X
Konta Nr. LV31UNLA0050005135570