Stāsts par dzīvi un izvēli

Reiz uz maniem pleciem nolaidās divi eņģeļi.- Kas tu esi? – es jautāju uz labā pleca sēdošajam. – Es esmu tavs spēks, tava drosme un labestība, es esmu tava ticība un mīlestība, tavas visdziļākās būtības „ES”. – atbildēja eņģelis. – Un kas esi tu? – Es esmu tavs vājums, tavas bailes un dusmas, esmu tavs … Lasīt vairāk

Labā vēsts

“Labā vēsts mūs aicina pārtraukt melot sev. Dievišķās žēlastības saldā vēsts mūs glābj no pašapmāna. Tā mūs attur noliegt, ka, lai arī Kristus uzvarēja, mēs joprojām cīnāmies ar iekāri, mantkārību un lepnību. Kā grēcinieks, kas ir ticis izglābts, es varu atzīt, ka bieži esmu nelaipns, viegli aizkaitināms, dusmīgs un necienīgi izturos pret saviem tuvākajiem. Dodoties … Lasīt vairāk

Grēkā ievainota sirds

Tas, kas padara mūs nelaimīgus, ir grēks – mīlestības atmešana un iemesls ikvienām nesaskaņām ar Dievu un tuvāko. Tad vispirms, tiecoties pēc dziedinātas sirds un vēlmes uzsākt sarunu ar Dievu, nepieciešams izmeklēt savu sirdsapziņu. Tā ir patiesība, ka Viņš mūsu dzīvēs nespēj darboties, pirms nesākam gandarīt. Mums visiem, nevienu nenodalot, ir nepieciešams gandarīt, jo ikviens … Lasīt vairāk

“Ja kāds Man kalpos, to Mans Tēvs cels godā.” /Jņ.12:26/

Kādā dienā, kad Jēzus pēc nogurdinoša ceļojuma pa Galileju bija kopā ar mācekļiem atgriezies Kafarnaumā, Viņš apsēdās un, pieaicinājis sev klāt savus divpadsmit tuvākos draugus, tiem sacīja: “Ja kas grib būt pirmais, tas lai ir no visiem pēdējais un visu kalps” (Mk. 9:35). Pēdējais!? Neviens negrib būt pēdējais! Jau otrā vieta sagādā pietiekami daudz sāpju … Lasīt vairāk

“Dievam vienam pieder vara.” Ps 62:12

“Ikdienā mēs tiekam maldināti. No visām pusēm dzirdam, ka brīvība ir vissvarīgākā un ka tās vārdā var darīt visu. Kad dzirdam kādu neatlaidīgi atkārtojam: “Es esmu brīvs un varu darīt, kas man patīk, es esmu brīvs, brīvs, brīvs…”, tad atbalss saka: “Tu esi muļķis, muļķis, muļķis…” Patiesi brīvs cilvēks varētu būt tad, ja viņš būtu … Lasīt vairāk

Piedod, Kungs….

Piedod, Kungs, ja Tevi iztraucēšu. Es padomāju, ka Tev vajadzīgs Svētais… Tad, nu es nāku ieņemt šo vietu, Un man šķiet, ka tam esmu pietiekoši labs. Neskatoties ne uz ko, pasaule ir pilna ar labiem cilvēkiem. Ir cilvēki, kuri Tev upurē tik daudz upuru, Baidoties, ka Tu tos vari neieskaitīt, Tie jau tagad iezīmē savos … Lasīt vairāk

Sirds izveseļošanās

4. Grēks. Būt grēcīgam nozīmē nemīlēt mūs mīlošo Mīlestību, kas ir gandrīz tas pats, kā noliegt Dievu. Patiešām grēkojošs cilvēks ar saviem darbiem un nelokāmo grēku nolemj, ka viņa „es”, viņa interesēm, viņa gribai Dievs neko nenozīmē vai vispār neeksistē. Grēkot – tas nozīmē atmest Dieva likumu un ieņemt Dieva vietu, radot pašam savus likumus. … Lasīt vairāk

Stāsts dvēselei

Kādam vīram bija dēliņš, kuru viņš ļoti mīlēja. Katru brīvo brīdi pēc darba vīrs pavadīja kopā ar dēlu, taču vienu vakaru sagadījās tā, ka darbu bija tik daudz, ka tos vajadzēja pabeigt mājās.„Ko darīt ar puisīti,” domāja vīrs. „Viņš taču ir pieradis, ka, atnākot mājās, mēs visu darām kopā. Jāizdomā viņam kāda nodarbošanās, kamēr strādāšu,” … Lasīt vairāk

Dzīvot Vasarsvētku laikā

Pēc savas augšāmcelšanās Jēzus piepildīja mācekļus ar savu Garu. Sv.Jānis Svēto Garu nosauc vārdā Paraklets. Šim grieķu vārdam ir liela nozīme. To var tulkot kā: advokāts, palīgs, aizsargs, starpnieks, padomdevējs vai mierinātājs. Katrs no šiem apzīmējumiem pilnībā pamato Sv. Gara darbību.Sv.Gars ir “Advokāts un Aizsargs”, Tas aizsargā pret meliem un visām nepatiesajām lietām, kādas izplata … Lasīt vairāk

Ieej pats sevī, atver savu sirdi

Kungs teica Ābramam: „Izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama uz zemi, kuru Es tev rādīšu. Un Es tevi darīšu par lielu tautu, Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību.” (Rad 12,1-2)Dievs vēršas pie Ābrama un viņam pavēl: Lékh lékha. Lai ebrejiski pateiktu „ej prom no … Lasīt vairāk