Madaleņas draudze

MADALIŅAS BAZNĪCA ILGOJAS PĒC ĒRĢELĒM

Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu  baznīca Jersikas pagasta Gosporos kļūst aizvien skaistāka un iemīļotāka. Par to liecina arī šīs vasaras laulību skaits, kurš pārsniedz visus pēdējos desmit gadus kopā ņemot. Draudze lolo savu dievnamu un tā apkārtni ar lielu mīlestību. Diemžēl baznīca nekad nav piedzīvojusi ērģeļu skaņas. Vecā fisharmonija, kuras restaurācija prasītu daudzus tūkstošus, sen snauž draudzes mājā un der tikai kā antikvariāts. Dievkalpojumu muzikālo pavadījumu nodrošina vienkāršākās digitālās klavieres.

Mēs, mazā Madaliņas draudze, esam nolēmuši sagādāt savai baznīcai digitālās ērģeles Johannus Studio 150 Nautilus Teak , kuras maksā 5885.00 eiro.

Lai skaisto dievnamu apvij krāšņais ērģeļu skanējums!!!

Ļoti ceram uz palīdzību!

Biedrība “Madaliņa”, reģ.nr. 40008192678,

Konta nr. LV62HABA0551051094912

Ar norādi / ērģeļu iegādei

Kapusvētki Sv.Marijas Magdalēnas Katoļu draudzes kapos 2021.gadā

24.jūlijā:Sv.Mise baznīcā par apbedītajiem sv.Marijas Magdalēnas un sv.Stefana kapos – pl.12.00  
Aizlūgums sv.Marijas Magdalēnas kapos – pl.13.00  
Aizlūgums sv.Stefana kapos – pl.14.00